Konstnärspolitiska utredningens betänkande överlämnat

I dag onsdagen den 28 mars överlämnade Konstnärspolitiska utredningens särskilda utredare Ann-Christin Nykvist betänkandet Konstnär– oavsett villkor? till Kultur- och demokratiministern.

Läs hela artikeln: Konstnärspolitiska utredningens betänkande överlämnat

Medskick från Kungl. Musikaliska akademien

Den 23 januari 2018 träffade utredningen företrädare för Kungl. Musikaliska akademien (KMA). I enlighet med sina stadgar har KMA till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Läs hela artikeln: Medskick från Kungl. Musikaliska akademien

Medskick från Subtopia

Den 2 februari 2018 träffade utredningen företrädare för Subtopia. Det är ett kreativt kluster som ligger i Botkyrka kommun och är en del av det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB som bildades 2005. Subtopia är i dag centrum för kommunens arbete med att utveckla konst, kultur och de kreativa näringarna. Platsen samlar fler än 80 organisationer och företag och utbildningar med allt från nybörjare till professionellt verksamma konstnärer. Cirka 200 personer har sin dagliga arbets- och utbildningsplats i området.

Läs hela artikeln: Medskick från Subtopia

Rapport: Socialförsäkringssystemens konsekvenser för konstnärernas villkor

Under förmiddagen den 25 januari arrangerade Konstnärspolitiska utredningen ett seminarium om den rapport som vi bett konsulten Annika Creutzer ta fram åt oss om socialförsäkringssystemens konsekvenser för konstnärernas villkor. Intresset var stort, och vi fyllde de 50 stolarna vi hade. Deltagarna kom från myndigheter såväl som intresseorganisationer och förbund.

Läs hela artikeln: Rapport: Socialförsäkringssystemens konsekvenser för konstnärernas villkor

Medskick från regionala kulturchefer

Den 11 december träffade utredningen regionala kulturchefer på deras nätverksträff på SKL i Stockholm. Detta nätverk träffas cirka fyra gånger per år och är till för erfarenhetsutbyte regionerna emellan. Samtalet mellan utredningen och nätverket blev intensivt och ville inte riktigt ta slut. Med anledning av det uppmanades kulturcheferna att skicka in fördjupade skriftliga inspel till utredningen om regionernas arbete och erfarenheter.

Läs hela artikeln: Medskick från regionala kulturchefer

Inbjudan till seminarium: Socialförsäkringen och konstnärerna

De fasta anställningarna blir allt mer sällsynta för konstnärer. Tidsbegränsade anställningar ökar och egenföretagandet breder ut sig. Vilken betydelse har det för konstnärers förutsättningar att ta del av socialförsäkringssystemet?

Läs hela artikeln: Inbjudan till seminarium: Socialförsäkringen och konstnärerna

Medskick från Folkets Hus och Parker

Den 9 november 2017 träffade utredningen företrädare för Folkets Hus och Parker. Verksamheten är organiserad som en riksorganisation som inom sig samlar drygt 500 Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer som tillsammans har miljontals besökare varje år.

Läs hela artikeln: Medskick från Folkets Hus och Parker

Medskick från fyra konstnärliga högskolor

Den 26 oktober 2017 träffade utredningen företrädare för fyra konstnärliga högskolor: Konstfack, Kungl. Musik­högskolan, Kungliga Konsthögskolan och Stockholms konstnärliga högskola. Mötet var en komplettering av det möte som utredningen hade med Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet i maj 2017.

Läs hela artikeln: Medskick från fyra konstnärliga högskolor

Förlängt uppdrag för utredningen

Många vill träffa oss och vi har därför fått glädjande besked från Kulturdepartementet om en månads förlängning av uppdraget. Utredningens särskilda utredare ska nu överlämna betänkandet senast den 30 mars 2018.

Läs hela artikeln: Förlängt uppdrag för utredningen

Krönika: Vad gör det för skillnad om musiker finns i hela landet?

När jag fick förfrågan om att skriva den här krönikan så var ämnet ganska självklart. Musikbransch utanför storstadsregionerna, är det möjligt, hur gör man, vilka svårigheter finns och finns det några fördelar som man faktiskt kan dra nytta av?

Läs hela artikeln: Krönika: Vad gör det för skillnad om musiker finns i hela landet?

Konstnärspolitiska utredningen på Folk och Kultur

I februari 2018 går Folk och Kultur i Eskilstuna av stapeln. Vi kommer att medverka med seminariet Konstnär oavsett villkor? kl.13-14 torsdag den 8 februari. Så här beskriver vi vår programpunkt: 

Läs hela artikeln: Konstnärspolitiska utredningen på Folk och Kultur

Medskick från Musikförläggarna, Svenska Förläggareföreningen och Svensk Scenkonst

Den 5 oktober 2017 träffade utredningen företrädare för Musikförläggarna, Svenska Förläggare­föreningen och Svensk Scenkonst. De tre organisationerna har det gemensamt att de alla organiserar viktiga intressen med inflytande på konstnärernas villkor. Musikförläggarna är de svenska musik­förlagens branschorganisation. Svenska Förläggareföreningen har motsvarande roll för de svenska bokförlagen, medan Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för musik-, dans- och teaterområdet. Den senare organiserar alltså ett arbetsgivarintresse i förhållande till konst­närerna på sitt område, vilket inte gäller på samma sätt för de båda förstnämnda organisationerna.

Läs hela artikeln: Medskick från Musikförläggarna, Svenska Förläggareföreningen och Svensk Scenkonst

Krönika: En dansares resa genom livet

1978 kom jag till Sverige, som adoptivbarn från Ecuador. Redan som liten, har min mamma berättat för mig, dansade jag så fort jag kunde gå. Någonstans kan ju känna igen detta eftersom jag vet att musik får mig att vilja röra mig, det liksom pirrar i armar och ben av inspiration, nästan helt oberoende av vilken melodisk typ av musik det är.

Läs hela artikeln: Krönika: En dansares resa genom livet

Medskick från de svenska kulturråden

Den 19 oktober träffade utredningen de svenska kulturråden i Berlin, Bryssel, Istanbul, Moskva, Peking, Pretoria och Washington. Kulturrådens övergripande uppgift är att främja kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen mellan länderna.

Läs hela artikeln: Medskick från de svenska kulturråden

Krönika: Framtiden som författare handlar inte om mig, utan om oss

”Allt är mycket osäkert, och det är just det som lugnar mig.”

Too-Tickis citat ur Tove Janssons Trollvinter må vara överanvänt och rätt klyschigt för att komma från en finlandssvensk författare, men jag omfamnar orden i alla fall. Det är nämligen just i den känslan jag befinner mig när jag tänker på min framtid som författare. Men en mer akut fråga är inte hur det ska gå för mig, utan hur det ska gå för oss alla.

Läs hela artikeln: Krönika: Framtiden som författare handlar inte om mig, utan om oss

Medskick från Bildupphovsrätt i Sverige

Den 24 oktober 2017 träffade utredningen Bildupphovsrätt i Sverige. Bildupphovsrätt är bildad av konstnärer och har som huvudsaklig uppgift att samla in ersättning för bildupphovspersoners räkning när deras verk används i olika sammanhang. Varje år går cirka 70 miljoner kronor till de som arbetar med att skapa verken. Bildupphovsrätt representerar cirka 9 000 direktansluta upphovspersoner i Sverige samt organisationerna KRO/KIF, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Journalistförbundet och Svenska konstnärsförbundet samt Bildleverantörernas Förening, BLF.

Läs hela artikeln: Medskick från Bildupphovsrätt i Sverige

Krönika: Stad och land – möjligheter och svårigheter för en verksam konstnär

Att lämna Stockholm var en lång process för mig. Jag är född och uppvuxen i Solna och hade endast gjort kortare avstickare för utbildning och liknande. Min upplevelse då, innan flyttlasset avgick, var att alla mina kollegor och vänner fanns där, inom en radie av 10 kilometer från Vasaparken. Och inte bara det, de flesta av mina möjligheter till försörjning låg också där.

Läs hela artikeln: Krönika: Stad och land – möjligheter och svårigheter för en verksam konstnär

Medskick från Musikverket

Den 21 september 2017 träffade utredningen Musikverket. Myndigheten har till uppgift att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet, och främja utvecklingen av ett professionellt musikliv.

Läs hela artikeln: Medskick från Musikverket

Krönika: Hur är det att vara konstnär i ett nytt land?

Det är tidigt våren 2009. Jag har varit i Sverige ungefär tio månader. Jag känner bara en handfull inom svensk scenkonst, och har precis startat den ideella föreningen Integrationsteatern med syfte att genom teater ge möjligheter för människor med utländsk bakgrund att uttrycka sig i det kulturella utrymmet. Vi har blivit beviljade projektstöd på 40 000 kronor för att sätta upp vår första föreställning.

Läs hela artikeln: Krönika: Hur är det att vara konstnär i ett nytt land?

Krönika: Varför ska konstnärer bidra till samhällsutvecklingen?

Jag deltog vid ett tillfälle i ett panelsamtal i Falun kring konstens roll i samhället. Vi diskuterade möjligheterna för konstnärer att arbeta med sitt kreativa förhållningssätt på andra områden i samhället. En manlig konstnär i publiken ställde då frågan ”Men vad ska vi autistiska konstnärer göra?” Bakom det som jag först uppfattade som ett slarvigt användande av en funktionsnedsättning, låg en oro för sig själv och för andra konstnärer som inte är intresserade av socialt kontaktskapande i sitt arbete. Han såg sig som en representant för konstnärer med önskan att få skapa i lugn och ro, i sin ateljé eller sin studio.

Läs hela artikeln: Krönika: Varför ska konstnärer bidra till samhällsutvecklingen?

Besöket hos Rådet för kulturarbetsmarknaden

I går deltog konstnärspolitiska utredningen på möte med Rådet för kulturabetsmarknaden, arrangerat av AF Kultur Media. Vid mötet presenterade utredaren Ann-Christin Nykvist det pågående arbetet i utredningen.

Läs hela artikeln: Besöket hos Rådet för kulturarbetsmarknaden

Medskick från AF Kultur Media

Den 29 augusti 2017 träffade utredningen Arbetsförmedlingen (AF) Kultur Media. Det är en specialarbetsförmedling dit den som har yrkesutbildning, lång erfarenhet och som söker jobb inom kultur- och medieområdet kan vända sig. Verksamheten är rikstäckande, med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att kunna bli inskriven vid AF Kultur Media måste man uppfylla vissa kriterier, som i huvudsak handlar om genomgången och godkänd konstnärlig utbildning eller om återkommande professionella engagemang inom yrket.

Läs hela artikeln: Medskick från AF Kultur Media

Socialförsäkringssystemet och konstnärers villkor

Konstnärspolitiska utredningen har i dagarna anlitat en konsult som ska beskriva de svenska socialförsäkringssystemens konsekvenser för konstnärernas villkor. Konsulten ska titta på i vilken omfattning som socialförsäkringssystemen är anpassade respektive inte är anpassade till konstnärernas villkor som till exempel frilansare, kortidsanställda eller som kombinatörer.

Läs hela artikeln: Socialförsäkringssystemet och konstnärers villkor

Vad händer nu i utredningen?

Arbetet under våren 2017 har till stora delar varit en insamlingsfas för utredningen. Rapporter och inspel från myndigheter och andra aktörer har tagits emot och lästs.

Läs hela artikeln: Vad händer nu i utredningen?

Medskick från Statens konstråd

Den 13 juni träffade utredningen Statens konstråd. Myndighetens uppgift är att verka för att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. Det sker genom att Konstrådet beställer platsspecifika, permanenta eller tillfälliga, konstverk för offentliga miljöer, köper in lösa konstverk vid utställningar eller direkt från konstnärer, för placering i statliga myndigheter samt engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Vidare ska Konstrådet sprida kunskap och erfarenheter till andra aktörer i Sverige om konsten i den offentliga miljön.

Läs hela artikeln: Medskick från Statens konstråd

Rapport: Kulturskapares villkor och kulturpolitiken — internationella exempel

Nu är även rapporten om konstnärers villkor i andra länder släppt och diskuterad i Almedalen. Även denna rapport vill vi gärna att ni läser och skickar in era inspel kring. Är det något i rapporten som vi borde titta närmre på? Är det något som saknas? Finns det andra länder som har intressanta system runt konstnärer?

Läs hela artikeln: Rapport: Kulturskapares villkor och kulturpolitiken — internationella exempel

Rapport: Digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande

Missade du vårt seminarium i Almedalen om den rapport som Pratik Vithlani på TYP Kulturkapital skrivit om digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande för den Konstnärspolitiska utredningen? Här kan du se presentationen av rapporten och det efterföljande panelsamtalet. Hela rapporten hittar du nedan.

Läs hela artikeln: Rapport: Digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande

Medskick från Statens kulturråd

Utredningen har träffat Statens kulturråd vid möten den 2 mars och den 29 maj. Vid det första mötet diskuterades övergripande frågor, medan det andra mötet var inriktat på specifika delar av myndighetens verksamhet, nämligen MU-avtalet samt de statliga bidragen till Skapande skola, konstnärliga centrumbildningar, scenkonstallianser resp. kultursamverkansmodellen.

Läs hela artikeln: Medskick från Statens kulturråd

Medskick från Konstpool AB och Artplatform AB

Den 22 maj träffade utredningen Ragna Berlin, VD för Konstpool AB, och Åsa-Viktoria Wihlborg, VD för Artplatform AB.

Läs hela artikeln: Medskick från Konstpool AB och Artplatform AB

Medskick från mötet med Teaterförbundet för scen och film

Den 16 maj träffade utredningen Teaterförbundet för scen och film. Teaterförbundet är ett fackförbund för yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk scenkonst, film, radio, TV och bio. De organiserar både löntagare och egenföretagare. Den huvudsakliga uppgiften är att i kollektivavtal med arbetsgivarna försäkra medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Förbundet träffar också avtal om upphovsrättsliga ersättningar och bevakar att ersättningarna utbetalas till upphovsmännen. De bedriver även ett aktivt påverkansarbete vad gäller politiska frågor som påverkar medlemmarnas möjlighet att vara verksamma inom respektive yrke. Det gäller såväl frågor inom det kulturpolitiska området som inom arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken och det upphovsrättsliga området.

Läs hela artikeln: Medskick från mötet med Teaterförbundet för scen och film

Medskick från scenkonstallianserna

Den 9 maj träffade utredningen verksamhetsledarna för Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen. De tre scenkonstallianserna erbjuder en grundanställning för frilansande konstnärer/utövare inom respektive område. De anställda skådespelarna, dansarna och musikerna tar tjänstledigt från respektive scenkonstallians när de arbetar och återvänder mellan sina olika uppdrag.

Läs hela artikeln: Medskick från scenkonstallianserna

Medskick från Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

Den 18 maj träffade utredningen Ingrid Elam, dekan vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet. Konstnärliga fakulteten omfattar tre institutioner: Akademin Valand, Högskolan för design och konsthantverk samt Högskolan för scen och musik. Utbildning på grund- och avancerad nivå bedrivs inom design, musik, fri konst, film, fotografi, litterär gestaltning, konsthantverk, teater, opera och musikal. Fakulteten har 1400 helårsstudenter. Utbildning på forskarnivå med konstnärligt gestaltande inslag har funnits i musik sedan 1970-talet och doktorandutbildning inom alla konstarter sedan 2000 och omfattar för närvarande 44 doktorander.

Läs hela artikeln: Medskick från Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

Medskick från Tillväxtverket

Den 27 april träffade utredningen Tillväxtverket för att diskutera förutsättningarna för konstnärlig yrkesverksamhet inom den sektor som kallas kulturella och kreativa näringar. Tillväxtverket har i uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Vissa insatser är riktade direkt till företagare, medan andra syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar företagandet.

Läs hela artikeln: Medskick från Tillväxtverket

Medskick från Sveriges kommuner och landsting

Den 6 april träffade utredningen den politiskt sammansatta beredningen för kultur och fritid vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. Uppgiften är att stödja och bidra till att utveckla verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. SKL fungerar också som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Läs hela artikeln: Medskick från Sveriges kommuner och landsting

Synpunkter från nätverkslunch på Konstakademien

Utredningen närvarade måndagen den 24 april vid en lunch på Konstakademien. Arrangörer var ett nätverk bestående av ateljéstipendiater, yngre konstnärer, studenter och inbjudna akademiledamöter som träffas sista måndagen varje månad för att diskutera olika frågeställningar med inbjudna gäster. Syftet med nätverkets träffar är att yngre och äldre kollegor får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Läs hela artikeln: Synpunkter från nätverkslunch på Konstakademien

Medskick från Myndigheten för kulturanalys

Den 6 april träffade utredningen Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys). Myndigheten har i uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen. De har också i uppdrag att bistå regeringen med stöd och rekommendationer för att utveckla den statliga kulturpolitiken.

Läs hela artikeln: Medskick från Myndigheten för kulturanalys

Inspel från KLYS

Torsdagen den 9 februari träffade utredningen KLYS. KLYS är de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation, vars främsta syfte är att samordna yrkesverksamma upphovspersoners och utövande konstnärers intressen när det gäller: upphovsrätt och yttrandefrihet, kultur- och mediepolitik, skatter, trygghetssystem, arbetsmarknad och näring samt skola och utbildning.

Läs hela artikeln: Inspel från KLYS

Inspel från Konstnärsnämnden

Fredagen den 10 februari träffade utredningen Konstnärsnämnden. Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och nyskapande kulturell verksamhet genom stipendier, bidrag och internationell samverkan. Konstnärsnämnden bevakar och anlyserar de ekonomiska och sociala villkoren som är förutsättningen för deras livssituation, verksamhet och utveckling.

Läs hela artikeln: Inspel från Konstnärsnämnden

Inspel från Konstnärsförbundet Alliansen

Torsdagen den 2 mars träffade utredningen Konstnärsförbundet Alliansen (KFA). KFA är en ideell förening med säte i Göteborg som har till syfte är att stärka konstnärernas villkor i samhället och lägga fram förslag till regering och riksdag för att förbättra och förnya arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärer.

Läs hela artikeln: Inspel från Konstnärsförbundet Alliansen

Medskick från möten innan webbplatsen fanns – Författarfonden först ut

Innan vår webbplats lanserades genomförde vi ett antal möten. Vi vill såklart dela med oss av de inspel vi fick från dessa möten, därför kommer vi att publicera dem i efterhand här på webbplatsen. Först ut är inspelen från Författarfonden.

Läs hela artikeln: Medskick från möten innan webbplatsen fanns – Författarfonden först ut

Inspel från KRO/KIF

Torsdag den 16 mars träffade utredningen KRO/KIF (Konstnärernas Riksorganisation och Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare). KRO/KIF har som mål att förbättra medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor och därmed göra det möjligt för bild-och formkonstnärer att vara yrkesverksamma. Organisationen representerar mer än 3 300 medlemmar. På sin webbplats redovisar KRO/KIF flera rapporter om konstnärspolitiskt viktiga frågor.

Läs hela artikeln: Inspel från KRO/KIF

Konsultstöd med digitalisering och utblick mot andra länder

I arbetet med utredningen har vi sett behov av att upphandla konsulter för att ta fram särskilda analyser. Det handlar dels om digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande, dels om en beskrivning av konstnärers villkor och konstnärspolitiken i några andra länder.

Läs hela artikeln: Konsultstöd med digitalisering och utblick mot andra länder

Möte med konstnärliga centrumbildningar

Torsdag 9 mars träffade utredningen företrädare för de konstnärliga centrumbildningarna. Centrumbildningarna samlar de fria professionella kulturutövarna inom olika konstarter och förmedlar och producerar kultur över hela landet.

Läs hela artikeln: Möte med konstnärliga centrumbildningar

Frågor vi ställer vid de möten vi har med olika intressenter

Alla vi i Konstnärspolitiska utredningen träffar får frågor att förbereda sig med inför mötet. Frågorna utgår från våra direktiv. Direktivet är det som bestämmer vad vi ska utreda.

Läs hela artikeln: Frågor vi ställer vid de möten vi har med olika intressenter

Följ vårt arbete här på webben – och på twitter @konstnarspolu

Arbetet i Konstnärspolitiska utredningen är i full gång. Sedan några veckor tillbaka är vi tre personer som arbetar med utredningen. Särskild utredare Ann-Christin Nykvist, huvudsekreterare Göran Blomberg och kommunikatör Helene Larsson (som skriver detta inlägg). Inom kort utökas gruppen med en till sekreterare.

Läs hela artikeln: Följ vårt arbete här på webben – och på twitter @konstnarspolu