Möte med KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd )