Inbjudan till seminarium: Socialförsäkringen och konstnärerna

De fasta anställningarna blir allt mer sällsynta för konstnärer. Tidsbegränsade anställningar ökar och egenföretagandet breder ut sig. Vilken betydelse har det för konstnärers förutsättningar att ta del av socialförsäkringssystemet?

Tid: 25 januari, kl.  10.00-11.30
Plats: Kastellet, Kastellbacken 1, Stockholm
Förtäring: Kaffe och smörgås serveras från kl 09.45

Klicka på bilden för inbjudan i pdf.

Under hösten 2017 gav den konstnärspolitiska utredningen ekonomen Annika Creutzer i uppdrag att beskriva de svenska socialförsäkringssystemens konsekvenser för konstnärernas villkor. I uppdraget ingick också att föreslå lämpliga åtgärder inom kulturpolitiken för att komma tillrätta med eventuella brister i de konstnärliga bidrags- och ersättningssystemen, samt att beskriva vilka typer av åtgärder inom andra områden som skulle vara främjande för konstnärernas tillgång till socialförsäkringssystemet.

Den 25 januari presenterar hon vad hon har kommit fram till i sin rapport, följt av en diskussion.

Anmäl dig till seminariet genom att mejla helene.larsson@regeringskansliet.se

 

Varmt välkommen!

Ann-Christin Nykvist, särskild utredare