Konstnärspolitiska utredningen på Folk och Kultur

I februari 2018 går Folk och Kultur i Eskilstuna av stapeln. Vi kommer att medverka med seminariet Konstnär oavsett villkor? kl.13-14 torsdag den 8 februari. Så här beskriver vi vår programpunkt: 

Utan konstnärer är det svårt att utveckla kulturen och därför har de en huvudroll i den svenska kulturpolitiken. Men vilka blir konstnärer och under vilka förutsättningar verkar de runt om i landet? Vilken betydelse har de stöd som staten tillför? Behöver stöden se annorlunda ut? I detta seminarium ger särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist en inblick i den utredning om konstnärers villkor som utredningen ska överlämna till demokrati- och kulturministern senast den 28 februari 2018. Med sig på scenen i ett efterföljande samtal har hon Gunilla Carlsson, vice ordförande i kulturutskottet (S), Jerker Virdborg, författare, Mats Hallberg, biträdande kulturchef region Skåne och moderator Marika Griehsel.

Här hittar du vårt seminarium på Folk och Kulturs webbplats.

Hoppas vi ses där!

Vad är Folk och Kultur?

Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikerområden. Konventet är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna – med en scen för konstnärliga upplevelser. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige samt Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Konventet genomförs första gången den 7-10 februari 2018 i Munkellstaden, Eskilstuna. Vill du ta del av hela programmet, kika in på www.folkochkultur.se. Kostnaden för att delta hittar du här.