Rapport: Socialförsäkringssystemens konsekvenser för konstnärernas villkor

Under förmiddagen den 25 januari arrangerade Konstnärspolitiska utredningen ett seminarium om den rapport som vi bett konsulten Annika Creutzer ta fram åt oss om socialförsäkringssystemens konsekvenser för konstnärernas villkor. Intresset var stort, och vi fyllde de 50 stolarna vi hade. Deltagarna kom från myndigheter såväl som intresseorganisationer och förbund.

Annika Creutzer presenterar sin rapport. 

Uppdraget till Annika Creutzer

Ann-Christin Nykvist, utredningens särskilda utredare berättade om Konstnärspolitiska utredningens arbete, och lämnade sedan över till Annika Creutzer som presenterade sitt arbete. Efter det fanns utrymme för en halvtimmes diskussion.

Frågorna som diskuterades handlade bland annat om brist på kunskap om hur socialförsäkringssystemen fungerar, konstnären som företagare – om hen är ofrivillig företagare eller inte och hur det påverkar hur konstnären söker stöd, digitaliseringens konsekvenser för ersättningar inom socialförsäkringssystemen, vikten av anställning tills socialförsäkringssystemen är mer likvärdiga för företagare, behov av departementsövergripande arbete gällande dessa frågor, med mera.

Har du synpunkter på rapporten, eller egna tankar och idéer som du vill dela med dig av? Kontaktuppgifter till oss i utredningen hittar du här.

Rapport: Socialförsäkringssystemens konsekvenser för konstnärernas villkor

Presentation: Annika Creutzers Power Point presentation